Emoji 16.0

Emoji 15.0 เป็นรุ่นที่คาดว่าจะมีอิโมจิใหม่ควบคู่ไปกับ Unicode 16.0

มีกำหนดการเปิดตัวในช่วงปลายปี 2023 ผู้สมัครชั่วคราวใดๆ ที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการเปิดตัวครั้งสุดท้ายจะเข้าสู่แพลตฟอร์มหลักในปี 2024

สำหรับรายการอิโมจิใหม่ที่จะมาถึงอุปกรณ์ในปี 2021/2022 โปรดดูที่ Emoji 14.0

ที่เกี่ยวข้อง