Unicode 10.0

Unicode 10.0 เป็นเวอร์ชันของ Unicode Standard ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2017 มีอักขระใหม่ 8,518 ตัวรวมอยู่ในการอัปเดตนี้ โดย 56 ตัวเป็นอักขระอีโมจิ

เฉพาะจุดรหัสอีโมจิใหม่ที่แสดงในหน้านี้ สำหรับรายการอีโมจิปี 2017 ทั้งหมด; ดู Emoji 5.0 ซึ่งรวมถึงการเพิ่มอิโมจิทั้งหมด 239 รายการรวมถึงลำดับของโทนสีผิวและเพศ

ที่เกี่ยวข้อง