Emoji 15.0

Emoji 15.0 เป็นรุ่นที่คาดคะเนที่จะให้อิโมจิใหม่ควบคู่ไปกับ Unicode 15.0

กำหนดการเปิดตัวในช่วงปลายปี 2022 ผู้สมัครชั่วคราวใดๆ ที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการเปิดตัวครั้งสุดท้ายจะเข้าสู่แพลตฟอร์มหลักในปี 2023

สำหรับรายการอิโมจิใหม่ที่จะมาถึงอุปกรณ์ในปี 2021/2022 โปรดดูที่ Emoji 14.0

ที่เกี่ยวข้อง