Unicode 10.0

Unicode 10.0 е верзијата на Unicode Standard објавена на 20 јуни 2017 година. Со ова ажурирање беа вклучени 8.518 нови знаци, од кои 56 беа знаци на емотикони.

На оваа страница се наведени само нови точки со код за емотикони. За целосна листа на емотикони за 2017 година; видете Емоџи 5.0 кој ги вклучи сите 239 додатоци на емотикони, вклучувајќи секвенци за тонот на кожата и полот.

Поврзани