Unicode 10.0

Unicode 10.0 është versioni i Unicode Standard i lëshuar më 20 qershor 2017. 8,518 karaktere të reja u përfshinë me këtë përditësim, nga të cilët 56 ishin karaktere emoji.

Vetëm pikat e reja të kodit të emoji janë të listuara në këtë faqe. Për listën e plotë të emoji 2017; shih Emoji 5.0 i cili përfshinte të 239 shtesat e emoji-ve duke përfshirë sekuencat për tonin e lëkurës dhe gjininë.

Të lidhura