Unicode 7.0

Unicode-konsortio on hyväksynyt seuraavat merkit osaksi Unicode 7.0:aa, joka julkaistiin 16. kesäkuuta 2014. Näiden emoji-merkkien tuki riippuu alustatoimittajien, kuten Applen, Googlen ja Microsoftin, päivityksistä.

Alun perin Unicode 7.0:ssa hyväksyttiin 250 uutta merkkiä emojien esittämistä varten, mutta myöhemmin määrä supistettiin 103:een Standard Additions merkkiin, jotka on lueteltu alla. Muut merkit ovat edelleen osa Unicodea, mutta niitä ei suositella sisällytettäväksi emojiksi.

Poikkeuksena tästä on Left Speech Bubble, joka ei ole tällä hetkellä vakiomuotoinen lisäys, eikä sitä näin ollen ole määritetty muilla alustoilla emojiksi.

Aiheeseen liittyvät