Unicode 7.0

Конзорциумот на Уникод ги одобри следните знаци како дел од Unicode 7.0 , објавен на 16 јуни 2014 година. Поддршката за овие знаци на емотикони се потпира на ажурирањата од продавачите на платформи како што се Apple, Google и Microsoft.

Првично, 250 нови знаци во Unicode 7.0 беа одобрени за презентација на емотикони, но подоцна тоа беше намалено на 103 стандардни додатоци кои се наведени подолу. Останатите знаци остануваат дел од Unicode, но не се препорачуваат да бидат вклучени како емотикони.

Исклучок од ова е Left Speech Bubble кој моментално не е стандарден додаток и како таков не е наведен на другите платформи како емотикони.

Поврзани