Unicode 7.0

Konsorciumi Unicode ka miratuar karakteret e mëposhtme si pjesë e Unicode 7.0 , lëshuar më 16 qershor 2014. Mbështetja për këto karaktere emoji mbështetet në përditësimet nga shitësit e platformave si Apple, Google dhe Microsoft.

Fillimisht, 250 karaktere të reja në Unicode 7.0 u miratuan për prezantimin e emoji-ve, megjithatë kjo më vonë u reduktua në 103 Shtesa standarde të cilat janë renditur më poshtë. Karakteret e tjera mbeten pjesë e Unicode, por nuk rekomandohet të përfshihen si emoji.

Përjashtim nga kjo është Flluska e të folurit të majtë , e cila aktualisht nuk është një shtesë standarde, dhe si e tillë nuk specifikohet në platforma të tjera si emoji.

Të lidhura