Unicode 7.0

Unicode-konsortiet har godkjent følgende tegn som en del av Unicode 7.0 , utgitt 16. juni 2014. Støtte for disse emoji-tegnene er avhengig av oppdateringer fra plattformleverandører som Apple, Google og Microsoft.

Opprinnelig ble 250 nye tegn i Unicode 7.0 godkjent for emoji-presentasjon, men dette ble senere redusert til 103 standardtillegg som er oppført nedenfor. De andre karakterene forblir en del av Unicode, men anbefales ikke å inkluderes som emojier.

Unntaket fra dette er venstre taleboble som foreløpig ikke er et standardtillegg, og som sådan ikke er spesifisert på andre plattformer som en emoji.

I slekt