Unicode 6.0

Udostępniona w październiku 2010 roku wersja Unicode 6.0 była pierwszą wersją standardu Unicode obsługującą emoji.

Niektóre znaki w poprzednich wersjach Unicode zostały wstecznie zaktualizowane, aby zapewnić obsługę emoji.

Niektóre znaki w poprzednich wersjach Unicode zostały retroaktywnie zaktualizowane, aby zapewnić prezentację emoji. To wydanie było pierwszym, które wprowadziło nowe znaki wyłącznie w celu zapewnienia kompatybilności z emoji używanymi w Japonii.

Powiązane