Emoji 2.0

Được xuất bản vào tháng 11 năm 2015, chỉ ba tháng sau Emoji 1.0 , bản cập nhật này là bản cập nhật đầu tiên chỉ định biểu tượng cảm xúc nào được khuyến nghị để hỗ trợ công cụ sửa đổi tông màu da và hỗ trợ một loạt các kết hợp gia đình dưới dạng Chuỗi biểu tượng cảm xúc ZWJ.

Có liên quan