Biểu tượng cảm xúc là cách tốt nhất để thể hiện tình cảm và cảm xúc của bạn khi nhắn tin. Chúng rất hiệu quả trong việc thể hiện quan điểm của bạn. Văn bản thuần túy không chỉ nhàm chán; nó cũng có thể là một thách thức để truyền đạt tâm trạng chính xác của bạn chỉ với việc sử dụng văn bản. Sử dụng biểu tượng cảm xúc nếu bạn muốn thông điệp của mình đến được với người nhận dự kiến mà không bị hiểu nhầm hoặc hiểu sai.

Biểu tượng cảm xúc có nghĩa là làm cho thư từ gần gũi hơn với giao tiếp thực tế hoặc mặt đối mặt, sử dụng ngữ điệu và kết hợp từ để thể hiện tất cả các loại cảm xúc, cho dù khó chịu, mỉa mai, xúc phạm, buồn bã hay ngưỡng mộ, cảm thông hay vui vẻ.

Biểu tượng cảm xúc được ghi nhận bởi Scott Fahlman, một nhà khoa học máy tính tại Carnegie Mellon. Năm 1982, ông đề nghị các đồng nghiệp sử dụng cảm xúc trong giao tiếp. Và nó bắt đầu! Biểu tượng cảm xúc đầu tiên được tạo ra vào năm 1999 khi một công ty điện thoại di động NTT DOCOMO phát hành một bộ 176 biểu tượng cảm xúc cho điện thoại di động và máy nhắn tin. Kể từ đó, biểu tượng cảm xúc đã phát triển theo cấp số nhân về số lượng và số lượng người sử dụng chúng.

Unicode đảm bảo rằng biểu tượng cảm xúc được hiển thị chính xác trên các thiết bị khác nhau. Nhờ Unicode, chủ sở hữu iPhone, Android, Windows và các nền tảng khác có thể nhìn thấy biểu tượng cảm xúc giống nhau hoặc tương tự tối đa khi giao tiếp.

Sao chép và dán hàng nghìn biểu tượng cảm xúc để thể hiện cảm xúc và cảm xúc của bạn với mô tả chi tiết về các tình huống mà chúng thích hợp. Chúng tôi muốn bạn giao tiếp vui vẻ nhất!