⚙️ Bánh răng

Sao chép và dán biểu tượng cảm xúc này: ⚙️

Ý nghĩa biểu tượng cảm xúc

Phần nhiều răng này được gọi là bánh răng hoặc bánh răng. Nó được sử dụng trong các cơ chế khác nhau để truyền lực mômen và thay đổi tỷ số truyền.

Nó có thể được tìm thấy trong đồng hồ cơ ⌚ và đồng hồ báo thức, ô tô, xe máy, thiết bị nhà bếp và nhiều loại khác. Theo nghĩa bóng, nó có thể được dùng để minh họa quá trình tư duy.

Apple Tên

  • ⚙️ Gear

Biểu tượng cảm xúc này trông như thế nào trên các nền tảng khác nhau?

⚙️ Mã biểu tượng cảm xúc

Codepoints

U+2699 U+FE0F

Mã ngắn

  • Github, Slack, Emojipedia

Cho các nhà phát triển

URL escape code %E2%9A%99%EF%B8%8F
Punycode xn--x7h
Bytes (UTF-8) E2 9A 99 EF B8 8F
JavaScript, JSON, Java \u2699\uFE0F
C, C++, Python \u2699\uFE0F
CSS \2699 \FE0F
PHP, Ruby \u{2699}\u{FE0F}
Perl \x{2699}\x{FE0F}
HTML hex ⚙️
HTML dec ⚙️