Emoji 15.0

Емоџи 15.0 е претпоставеното издание кое ќе обезбеди нови емотикони заедно со Unicode 15.0 .

Закажано за објавување кон крајот на 2022 година, секој привремен кандидат што ќе биде одобрен за конечно објавување ќе дојде на главните платформи во 2023 година.

За новата листа на емотикони што доаѓа на уредите во 2021/2022 година, видете Емоџи 14.0 .

Поврзани