Emoji 2.0

Denne oppdateringen ble publisert i november 2015, bare tre måneder etter Emoji 1.0 , og var den første som spesifiserte hvilke emojier som ble anbefalt for støtte for hudtonemodifisering, og for å støtte en rekke familiekombinasjoner som Emoji ZWJ Sequences.

I slekt