Emoji 2.0

Објавено во ноември 2015 година, само три месеци по Emoji 1.0 , ова ажурирање беше првото што специфицираше кои емотикони се препорачани за поддршка на модификатори на тонот на кожата и поддржуваше низа семејни комбинации како Emoji ZWJ Sequences.

Поврзани