Unicode 6.0

Објавен во октомври 2010 година, Unicode 6.0 беше првата верзија на Unicode Standard што поддржува емотикони.

Некои знаци во претходните верзии на Unicode беа ретроактивно ажурирани за да обезбедат презентација на емотикони. Ова издание беше првото што воведе нови знаци со единствена цел за компатибилност со емотиконите што се користат во Јапонија.

Поврзани