Unicode 6.0

I lëshuar në tetor 2010, Unicode 6.0 ishte versioni i parë i Unicode Standard që mbështet emoji.

Disa karaktere në versionet e mëparshme të Unicode u përditësuan në mënyrë retroaktive për të ofruar një prezantim emoji. Ky version ishte i pari që prezantoi karaktere të reja me qëllimin e vetëm të përputhshmërisë me emoji-t që përdoren në Japoni.

Të lidhura