🦖 Chrome Dino

Lista e emoji-ve sipas temës: Chrome Dino

Një grup emoji-sh unik testues rreth T-Rex Dino: shpresojmë se një ditë, ato do të përfshihen në versionin e ri të Unicode.

Të vetmet emoji dino që njihen zyrtarisht atje janë - 🦖 ( T-Rex ) dhe 🦕 ( Sauropod )