Unicode 15.0

Уникод 15.0 е планираното издание на стандардот Уникод за 2022 година, со додадени емотикони во ова ажурирање, кои се очекува да дојдат на главните платформи во 2023 година.

За најновиот список со емотикони што доаѓа на уредите во 2021/2022 година, видете Емоџи 14.0 .

Поврзани