Unicode 13.0

Уникод 13.0 е верзијата на стандардот Уникод објавена на 10 март 2020 година. Во ова издание беа додадени 55 нови точки со код за емотикони, со сите 117 нови емотикони за 2020 година (вклучувајќи секвенци за пол и тон на кожата) наведени под Емоџи 13.0 .

Поврзани