Unicode 16.0

Уникод 16.0 е планираното издание на стандардот Уникод за 2023 година, со додадени емотикони во ова ажурирање, кои се очекува да дојдат на главните платформи кон крајот на 2023 година до 2024 година.

За најновиот список со емотикони што доаѓа на уредите во 2021/2022 година, видете Емоџи 14.0 .

Поврзани