Unicode 5.2

Unicode 5.2 претходеше на вклучување на емотикони во Unicode за една година и вклучуваше многу знаци првенствено добиени од множеството јапонски симболи за емитување ARIB .

Следниве знаци беа додадени на Unicode во 2009 година и добија статус на презентација на емоџи во годините 2010-2015.

Поврзани